RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE

.
De wet verplicht elke onderneming, dus ook elke school, om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Naast de wettelijke eis, is veiligheid vanzelfsprekend een belangrijke fundament voor elke school. Want als kinderen zich op school niet veilig voelen, komen ze niet voldoende tot bloei. Kikz is gespecialiseerd in het uitvoeren van een RI&E voor scholen en vertaalt dit naar een concreet plan van aanpak waar je als school direct mee aan de slag kunt gaan. Ook kunnen wij helpen bij het opstellen van een veiligheidsplan, waarin sociale en fysieke veiligheid samen komen. Uitgangspunt in alles wat we doen is een gezamenlijke aanpak want sociale veiligheid kunnen we alleen maar met elkaar realiseren!

.

Inzicht in de risico’s op school

Wat houdt een Risico Inventarisatie & Evaluatie precies in?

De Risico Inventarisatie & Evaluatie heeft tot doel de organisatie bewust te maken van de mogelijke gevaren en geeft inzicht in de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van iedereen op school. De fysieke veiligheid en sociale veiligheid komen hierbij aan de orde. Alle aspecten pakken we op. Het gebouw wordt geïnventariseerd (middels een rondgang en vragenlijsten), het team en de Medezeggenschapsraad worden meegenomen in het proces (middels vragenlijsten en korte bevragingen op de werkplek) en dit alles resulteert in een plan van aanpak met maatregelen op prioriteitsniveau waar je als school concreet mee aan de slag kan.

 

Wil je weten wat Kikz voor jouw school kan betekenen?

 

Ja, ik maak graag kennis!

Dit zeggen anderen

Richard Young

Directeur / Basisschool Het Volle Leven te Den Haag

“In januari 2018 heb ik de RI&E door Kim Warners van KIKZ laten uitvoeren. De RI&E is efficiënt en deskundig uitgevoerd. Kim heeft een heldere mondelinge toelichting op het rapport gegeven met bruikbare tips en adviezen. Een aanrader voor iedere school. Zeker gezien de prijs-kwaliteitverhouding.”

Harry Vos

Directeur / De Fontein – Dordrecht

"In het najaar van 2017 heeft Kim op De Fontein de Risico-Inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Wanneer we dit zelfstandig hadden moeten uitvoeren, was het waarschijnlijk een tijdrovende klus geworden. In een aantal compacte sessies hebben we nu het gehele traject op een prettige manier doorlopen, met als resultaat een duidelijk plan van aanpak. "