SOCIALE VEILIGHEID OP SCHOOL

.

Een veilige omgeving voor het team, de kinderen en de ouders: dat is dé basis voor een goede leeromgeving! Kikz biedt advies en workshops voor het hele team op het gebied van sociale veiligheid en anti pesten en is gespecialiseerd in het uitvoeren van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie. Daarnaast helpen wij je graag bij het opstellen van een gedegen veiligheidsplan waarin sociale en fysieke veiligheid samenkomen. Zo zorgen we er samen voor dat  school een plezierige, motiverende én veilige omgeving is voor opgroeiende kinderen!

.

 

WORKSHOPS & STUDIEDAGEN

Kikz denkt graag mee met de invulling van studiedagen of workshops voor het team op het gebied van sociale veiligheid. Denk aan thema’s als anti pesten, cyberpesten, geweldloze communicatie en online veiligheid. Alle programma’s van Kikz kunnen volledig worden afgestemd op actualiteiten die leven binnen school.

Meer weten?

TRAINING SOCIALE VEILIGHEID

Dit is een tweedaagse training voor leerkrachten, IB’ers, (adjunct) directeuren en zorgcoördinatoren die meer willen weten over het thema sociale veiligheid en ook gericht invulling willen geven aan het anti pest beleid binnen hun school. De training is op basis van open inschrijving maar kan ook op maat worden aangeboden.

Meer weten?

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE

De wet verplicht elke onderneming, dus ook elke school, om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Kikz is gespecialiseerd in het uitvoeren van RI&E’s en zorgt voor een plan van aanpak waar je als school concreet mee aan de slag kunt gaan. Ook helpen we scholen bij het opstellen van een veiligheidsplan.

Meer weten?