Gratis lespakket – week tegen pesten!

De week van 17 september is de week tegen pesten. Ook dit jaar besteden wij daar veel aandacht aan!

Vanuit de Stichting Omgaan met Pesten wordt in september de nieuwe campagne ‘Proud to be me’ gelanceerd en wij verspreiden samen met de videoclip een gratis lespakket voor scholen, dat ingezet kan worden in de week tegen pesten!

Een aantal activiteiten zijn in het bijzonder geschikt voor de opening van de week.

In de praktijk merken wij, trainers Omgaan met Pesten, dat door groepsdruk, hoge verwachtingen & sociale media, het zelfbeeld van kinderen steeds vaker wordt aangetast. Ze zijn bang om zichzelf te laten zien en gaan zich aanpassen aan de wensen van anderen. Zo verliezen zij de verbinding met zichzelf wat grote gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat kinderen zich gehoord en gezien voelen en dat ze trots zijn op zichzelf.


Met het lespakket willen wij scholen inspireren om samen met de kinderen aan de slag te gaan en te werken aan een veilige omgeving waarin respect, acceptatie en waardering de boventoon voeren. 
Het lespakket omvat veel verschillende werkvormen die ingezet kunnen worden tijdens diverse lessen. Op deze manier kunnen pedagogisch professionals een keuze maken voor werkvormen die passen bij doelgroep.


Het lespakket kan in het onderwijs, maar ook de kinderopvang of andere omgevingen waar jeugd & jongeren samenkomen worden ingezet. De werkvormen zijn ingedeeld in categorieën: in gesprek, creatief, verrassing, post en vloggen. De verschillende werkvormen in het lespakket kunnen worden uitgevoerd op of rond de week tegen pesten, maar uiteraard ook op een later moment in dit schooljaar. Doorlopende aandacht voor het omgaan met elkaar in de groep werkt preventief.

Het gratis lespakket kan je downloaden op de website https://www.omgaanmetpesten.nl/proudtobeme/. Je kunt het gratis lespakket ook aanvragen door mij een mail te sturen!

Het project ‘Proud to be me’ is ontstaan vanuit het initiatief van Joyce Rising om onze stichting Omgaan met Pesten te benaderen voor een samenwerkingsproject. Zij is singer, songwriter, producer, vocal coach en heeft een prachtig liedje geschreven #proudtobeme, vanuit haar eigen ervaringen met pesten. Zij wil de boodschap van dit liedje graag zo breed mogelijk verspreiden en wij helpen haar daarbij.

Door in de videoclip mensen te laten zien die ook zijn gepest, geven we aan kinderen en volwassenen de boodschap mee dat iedereen er mag zijn en dat het helemaal oké is om jezelf te laten zien.”

Dit vinden wij een prachtige boodschap die ook helemaal aansluit bij onze missie om pesten te voorkomen en aan te pakken en kinderen en jongeren te helpen naar meer weerbaarheid en zelfvertrouwen.

De trailer van de video komt morgen, 7 september online!

De campagne valt samen met de week tegen pesten (17 t/m 21 september) die wordt georganiseerd door de overheid. Met de campagne haken wij aan bij het landelijk thema van School & Veiligheid ‘Laat je zien’.